asbest laten verwijderen

Asbest Laten Verwijderen: Veiligheid Boven Alles

Als bedrijfseigenaar ben jij verplicht om de gezondheid van je medewerkers te waarborgen. In dat kader speelt asbest een belangrijke rol. Asbest is een schadelijke stof die in veel oudere gebouwen te vinden is. Wanneer asbestvezels onopgemerkt vrijkomen, kunnen deze ernstige longaandoeningen veroorzaken. Daarom is asbest laten verwijderen van groot belang. In dit artikel behandelen we alles wat je hierover moet weten.

Wat is Asbest?

Asbest is een natuurlijk mineraal dat van nature als vezels voorkomt. In het verleden werd asbest veelvuldig gebruikt in de bouw, bijvoorbeeld als dakbedekking of isolatiemateriaal. Dit is vooral te vinden in gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd. Toenmalig werd er nog niet gesproken over de gezondheidsrisico’s van asbest. De bekendheid voor de gevaren kwam later op. Maar omdat asbest niet oplosbaar in water en zeer sterk is, werd het veel gebruikt. Pas in de jaren negentig is men zich bewust geworden van de gevaren.

Waarom Asbest Laten Verwijderen Belangrijk is?

Asbestdaken, muren, isolatiemateriaal en andere asbestmaterialen breken na verloop van tijd af. De vezels die vrijkomen bij dergelijke afbraak kunnen in de lucht terechtkomen. Wanneer deze vezels worden ingeademd, kan dit leiden tot mesothelioom, asbestose, longkanker of pleurale plaques, allemaal zeer ernstige ziekten. Het is daarom essentieel om een ‚Äč‚Äčasbestvrije omgeving te garanderen.

Wanneer Asbest Laten Verwijderen?

In principe moet asbest zo snel mogelijk worden verwijderd. In de volgende gevallen is het zelfs wettelijk verplicht:

– Als asbest in een slechte staat verkeert (afbrokkelt, breekt of vervormt)
– Als asbestvolume meer dan 35 vierkante meter is
– Bij verbouwingen of sloopwerkzaamheden
– Als er naast asbest ook andere stoffen gereinigd moeten worden zoals verontreinigd bodem

Welke Stappen Moet Je Nemen om Asbest Te Laten Verwijderen?

Er zijn regels voor asbestsanering, waar iedereen zich strikt aan moet houden. Het proces bestaat globaal uit vier stappen:

Stap 1: Inventarisatie

Voordat je begint met verwijderen moet er eerst een asbestinventarisatie gedaan worden. Het is belangrijk om uit te zoeken of er asbest aanwezig is, zo ja, waar het zit. Dit geldt voor zowel bedrijfsgebouwen als woningen. De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

Stap 2: Plan van Aanpak

Zodra asbest is gevonden, volgt het opstellen van het saneringsplan. Een gecertificeerd bedrijf stelt een saneringsplan op dat aan de voorgeschreven saneringsbepalingen voldoet. Dit saneringsplan moet bij Gemeente of Omgevingsdienst aangevraagd worden.

Stap 3: Asbestverwijdering

Zodra het saneringsplan is goedgekeurd, kan het daadwerkelijk verwijderen van asbest beginnen. Dit gebeurt door gecertificeerde specialisten die uitgerust zijn met beschermende kleding en hulpmiddelen om de vezels te binden en verspreiding te voorkomen.

Stap 4: Eindbeoordeling

Na voltooiing van de sanering controleert het asbestsaneringsbedrijf de locatie opnieuw op asbestresten en controleert of alle asbest is verwijderd en of de omgeving volledig schoon is.

Kosten van Asbestverwijdering

De kosten van asbestsaneringsservices zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoeveelheid asbest en de toegankelijkheid ervan. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld de hoeveelheid asbest dat verwijderd moet worden, de aanwezigheid van andere gevaarlijke stoffen en de moeilijkheid van de verwijdering. Hierdoor kan het moeilijk zijn om de exacte kosten te bepalen.

FAQs

1. Asbest, wat zijn de gevaren?
Antwoord: Asbestvezels ingeademd in de longen kan leiden tot ernstige aandoeningen, zoals mesothelioom, asbestose, longkanker of pleurale plaques.

2. Hoe kan ik vaststellen of er asbest in mijn pand zit?
Antwoord: Het is verstandig om een professionele asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.

3. Moet ik als bedrijfseigenaar asbest verwijderen?
Antwoord: Als asbest in een slechte staat verkeert (afbrokkelt, breekt, vervormt), als het volume van de asbest meer is dan 35 vierkante meter, bij verbouwingen of sloopwerkzaamheden en/of er naast asbest ook andere Stoffen gereinigd moeten worden zoals verontreinigd bodem is het verplicht om asbest te laten verwijderen.

4. Welke stappen moet ik nemen om asbest te laten verwijderen?
Antwoord: De stappen om asbest te verwijderen zijn inventarisatie, plan van aanpak, asbestverwijdering en eindbeoordeling. Dit stappen zijn strikt voorgeschreven door wet-en regelgeving.

5. Wat zijn de kosten voor het verwijderen van asbest?
Antwoord: De kosten voor asbestsaneringsdiensten zijn afhankelijk van de hoeveelheid asbest, de toegankelijkheid, het type asbest en de wettelijke eisen. Het is moeilijk om exacte kosten te bepalen zonder een professionele inventarisatie.

Conclusie

In elk gebouw dat voor 1994 is gebouwd, is de kans groot dat asbest voorkomt. Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid en daarom is het belangrijk om scholen, bedrijfspanden, huizen en openbare gebouwen te laten onderzoeken door professionals en indien nodig te laten saneren. Het vervangen van asbest door een niet-gevaarlijk alternatief kan worden gezien als een investering in de gezondheid van jij, uw bedrijf en uw medewerkers. Wacht niet met saneren voordat het te laat is. Samen zorgen we voor een veiligere omgeving.